Privacy verklaring WADcursus

Jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM jouw privacy waarborgt is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de aanbieden van de WAD Cursus van de Faculty of Health, Medicine and life Sciences (FHML) van de UM. De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl. Deze algemene privacyverklaring regelt de verwerkingen die niet specifiek in de privacyverklaring van WAD cursus van FHML worden genoemd. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

In het kader van de aanbieden van de WAD Cursus kan de UM de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • BIG registratie nr;
 • UM student- of personeelsnummer;
 • Cursusinschrijvingen;
 • Betalingsgegevens;
 • Cursusresultaten;
 • Aanwezigheid bij lessen.

Als de cursus door iemand anders wordt betaald, dan worden de gegevens van de betalende instantie ook geregistreerd.

De UM verkrijgt veel van de genoemde gegevens rechtstreeks van jou. Soms verkrijgt de UM je gegevens via een derde, bijvoorbeeld wanneer je door je werkgever bent aangemeld voor een cursus. De UM informeert je wanneer hier sprake van is en zal je vragen om te bevestigen dat de ontvangen informatie correct is.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

De UM verwerkt bijzondere persoonsgegevens wanneer dit wettelijk is toegestaan, je deze gegevens zelf kennelijk openbaar hebt gemaakt of expliciete toestemming hebt gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

In het kader van de aanbieden van de WAD Cursus heeft de UM niet als doel om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Echter, het kan incidenteel wel gebeuren, bijvoorbeeld wanneer we speciale accommodatie of maaltijden voor u moeten regelen vanwege voedselallergieën of handicaps. De UM gaat zorgvuldig om met de gegevens en zal deze gegevens direct verwijderen na afloop van de cursus.

Doeleinden

De UM verwerkt bovenstaande persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het organiseren, aanbieden en evalueren van de cursussen aangeboden door FHML;
 • Het informeren over de diensten en producten van FHML.

Verwerkingsgrond

Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens door FHML worden uitgevoerd om de overeenkomst tussen UM en jou uit te voeren.

Als je een dienst of product van FHML hebt afgenomen, dan kan FHML jou benaderen met een aanbod voor een soortgelijk product of dienst. FHML heeft hierbij een gerechtvaardigd belang. Jij hebt altijd het recht je uit te schrijven voor nieuwsbrieven.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Zo is FHML wettelijk verplicht facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Derhalve zullen uw gegevens die benodigd zijn voor de factuur zeven jaar bewaard worden. Voor de overige gegevens geldt dat deze worden bewaard gedurende twee jaar gerekend vanaf het einde van de WAD Cursus.

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben.

Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aanbieden van de WAD Cursus. Denk hierbij aan de partijen die de UM in staat stellen de aanbieden van de WAD Cursus uit te voeren die toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens.

Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent. Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dat moet doen.