WASH

WHAT ABOUT STRESS HORMONES

Stress is een centraal thema van de geneeskunde en dus ook zeker van de psychiatrie. Stress heeft invloed op het ontwikkelen en functioneren van het brein en het menselijk lichaam. In deze cursus willen we stress en de gevolgen van stress op het brein, het menselijk gedrag en het lichaam nader bestuderen. Centraal staan stellen we de hormonale veranderingen die een gevolg zijn van stress en voortkomen uit een hyperfunctionerende HPA-as. De gevolgen van hormonale ontregelingen op verschillende neurotransmittersystemen zoals het dopamine, noradrenaline en serotonine systeem zullen worden besproken. Hier haakt deze cursus aan bij de andere cursussen WAI, WAD en WAP. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen enerzijds veranderde functies (bijv. hypercortisolisme) en anderzijds structurele breinveranderingen, alsook de link met psychopathologische fenomenen (o.a. psychose, affectieve ontregelingen en angststoornissen). Andere thema’s in de cursus zijn: hoe ontstaan differentiële gevoeligheden voor stress, welke genen zijn daarin betrokken? En wat is de relatie met (psycho-)somatische aandoeningen?
In tegenstelling tot de andere cursussen staan hier dus niet een of twee neurotransmittersystemen centraal maar zullen stressgerelateerde aspecten van de verschillende systemen aan bod komen.

programma