WASH

WHAT ABOUT STRESS HORMONES

DEZE CURSUS IS VOL. HIERVOOR KUN JE JE NIET MEER INSCHRIJVEN!!

Stress is een centraal thema van de geneeskunde en dus ook zeker van de psychiatrie. Stress heeft invloed op het ontwikkelen en functioneren van het brein en het menselijk lichaam. In deze cursus willen we stress en de gevolgen van stress op het brein, het menselijk gedrag en het lichaam nader bestuderen. Centraal staan stellen we de hormonale veranderingen die een gevolg zijn van stress en voortkomen uit een hyperfunctionerende HPA-as. De gevolgen van hormonale ontregelingen op verschillende neurotransmittersystemen zoals het dopamine, noradrenaline en serotonine systeem zullen worden besproken. Hier haakt deze cursus aan bij de andere cursussen WAI, WAD en WAP. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen enerzijds veranderde functies (bijv. hypercortisolisme) en anderzijds structurele breinveranderingen, alsook de link met psychopathologische fenomenen (o.a. psychose, affectieve ontregelingen en angststoornissen). Andere thema’s in de cursus zijn: hoe ontstaan differentiële gevoeligheden voor stress, welke genen zijn daarin betrokken? En wat is de relatie met (psycho-)somatische aandoeningen?
In tegenstelling tot de andere cursussen staan hier dus niet een of twee neurotransmittersystemen centraal maar zullen stressgerelateerde aspecten van de verschillende systemen aan bod komen.

programma

Stress in de hersenen

Stressgenen: de rol van genen in hormoondysregulatie en stress

Posttraumatische stress, hormonale veranderingen, effecten op het brein

Stress- en eetgedrag/eetstoornissen: Neurale mechanismen

PsychoNeuroImmunologie: stresshormonen en het immuunsysteem

Effecten van stress tijdens de vroege ontwikkeling: de rol van cortisol en epigenetisch programmering

Stress-gerelateerde aandoeningen en lichamelijke gezondheid

Stress, HPA-as en psychose

Stresshormonen en somatoforme stoornissen

Stress, HPA-as en depressie

De invloed van stress op de bipolaire stoornis

Stress en verslaving