WAD

WHAT ABOUT DOPAMINE   VOLGEBOEKT

What About Dopamine (WAD)

Wat u moet weten over de rol van dopamine bij psychiatrische aandoeningen waaronder psychosen, en de consequenties voor (medicamenteuze) behandeling.
Dopamine is niet alleen de neurotransmitter die centraal staat voor het begrijpen van schizofrenie of psychosen, maar is ook essentieel bij de regulatie van normale emoties, cognities, gedrag en bewegen. Vanuit dit uitgangspunt bieden we u een cursus aan die uitgebreid ingaat op al deze aspecten rondom dopamine. We willen komen tot een geïntegreerde bespreking van zowel neurobiologische basisprincipes van dopaminehuishouding, dopaminedisregulatie en de gevolgen hiervan op emotie, cognitie, gedrag en bewegen, alsmede de consequenties van farmacologische interventies. Doel is dat u begrijpt wat medicatie doet op gebeid van dopamine regulatie en wat de gevolgen zijn voor de patient.
In deze cursus bespreken we de anatomische structuren en hun verbindingsbanen die van belang zijn voor het dopaminerge systemen. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van dopamine bij normaal gedrag, cognitief functioneren en emotieregulatie en bij de psychotische ontregeling.
De rol van genetica op de dopaminerge huishouding en hoe genetische factoren zorgen voor dopaminedisregulatie, evenals de ontregeling van de dopaminehuishouding door stress, en door verdovende middelen zoals cannabis, cocaïne en amfetamine. We bespreken dopamine antagonisten (antipsychotica), hun werkingsmechanisme en de ongewenste effecten van antipsychotica bijv. op gebied van seksualiteit en metabole ontregeling. Relaties die dopamine heeft met enkele andere neurotransmitters, m.n. het serotonerge systeem worden ook belicht.

programma