WAP

WHAT ABOUT PERCEPTION

Cursus is vol. Hiervoor kun je je niet meer inschrijven vanaf 26-09-2022.

Zonder waarnemen hebben we geen ervaring. Hebben we geen ervaringen dan zijn we opgesloten in ons zelf, krijgen niets mee wat er in onze omgeving gebeurt en is er geen mogelijkheid tot communicatie. Waarneming is dan ook een van de centrale en onontbeerlijke vermogens van een mens. Perceptie gaat nog een stapje verder. Hierbij gaat het naast de zintuigelijke ervaringen ook over de verwerking van deze zintuigelijke ervaring en betekenis verlening. De betekenis verlening is natuurlijk onderhevig aan persoonlijk inkleuring op basis van allerlei eerder ervaringen. De perceptie gaat niet alleen over het waarnemen maar over het bewust worden van de prikkel vanuit de omgeving.
In deze cursus die onderdeel uitmaakt van de WAD-cycli, wordt besproken hoe we vanuit meerdere perspectieven iets waarnemen en deze waarneming verwerken.
Het doel van deze cursus is meer inzicht te verkrijgen in de anatomie van de zintuigen, de verwerking van de zintuigelijke informatie, en waar en hoe de zintuigelijke ervaringen tot problemen leiden. De focus ligt uiteindelijk het meest bij de misinterpretatie van de ervaringen, hoe dat te verklaren en wat er aan te doen. Deze cursus bevindt zich daarmee op het snijvlak van de psychiatrie, neurologie, KNO en de oogheelkunde

programma

Introductie: wat is dat perceptie?

Zelfwaarneming/ vrije wil

Horen: anatomie van gehoor en verwerking naar en in het brein

Stemmen Horen. Neurobiologie van stemmen horen.

Evenwicht en evenwichtsproblemen: uit balans

Zien, verwerking van licht en beelden van oog naar brein       

Visuele hallucinaties – van fenomenologie tot MRI        

Perceptie van de eigen hersenactiviteit                       

Lichaamsbeleving en psychiatrische problematiek 

Pijn en pijnbeleving                         

Synaestesie, wanordelijke perceptie bij autismespectrum problematiek

Brein – Computer interactie, hoe een computer kijkt en wat we daarvan leren over het brein